בתי ספר אבטליון - באר יהושע

אדריכל:בר לוי אדריכלים
שטח במ"ר רבוע: 8,000

המתחם כולל שני מבנים של 5 ו-6 קומות, עם הפרשי מפלסים גדולים בסביבה אורבנית צפופה ביותר.

אדריכל:בר לוי אדריכלים
שטח במ"ר רבוע: 8,000

המתחם כולל שני מבנים של 5 ו-6 קומות, עם הפרשי מפלסים גדולים בסביבה אורבנית צפופה ביותר.

סגור