קריית חינוך 'ש"י עגנון', נתניה

אדריכל:דינה אמר, קוריאל אברהם
שטח במ"ר רבוע: 11,000
יזם: עיריית נתניה באמצעות החברה למשק וכלכלה ומפעל הפיס.

תיכון אזורי הכולל אולם ספורט, מעבדות ומבני כיתות.
 נתניה
נתניה
בית ספר ש.י עגנון
בית ספר ש.י עגנון
בית ספר ש.י עגנון
בית ספר ש.י עגנון
בית ספר ש.י עגנון
בית ספר ש.י עגנון
אדריכל:דינה אמר, קוריאל אברהם
שטח במ"ר רבוע: 11,000
יזם: עיריית נתניה באמצעות החברה למשק וכלכלה ומפעל הפיס.

תיכון אזורי הכולל אולם ספורט, מעבדות ומבני כיתות. סגור