בית ספר 'נחלים', פתח תקווה

בנייה חדשה בסטנדרטים גבוהים
בנייה חדשה בסטנדרטים גבוהים
אדריכל: אבנר אשר
שטח במ"ר רבוע: 3,800
רשות מזמינה: עירית פתח תקווה.

בית ספר 'נחלים' בפתח תקווה
בית ספר 'נחלים' בפתח תקווה
בית ספר 'נחלים' בפתח תקווה
בית ספר 'נחלים' בפתח תקווה
בית ספר 'נחלים' בפתח תקווה
בית ספר 'נחלים' בפתח תקווה
בית ספר 'נחלים' בפתח תקווה
בית ספר 'נחלים' בפתח תקווה
אדריכל: אבנר אשר
שטח במ"ר רבוע: 3,800
רשות מזמינה: עירית פתח תקווה.

סגור