בית 'בוני בניין', רעננה

בנייה חדשה בסטנדרטים גבוהים
בנייה חדשה בסטנדרטים גבוהים
נגיש לצירי תנועה ראשיים
נגיש לצירי תנועה ראשיים
שטח במ"ר רבוע: 4,500
מבנה מודרני בייזום של חברת בוני בנין ובו משכן משרדי החברה.
המבנה כולל שתי קומות חניה, קומה מסחרית וארבע קומות משרדים.
בית בוני בניין
בית בוני בניין
בית בוני בניין
בית בוני בניין
בית בוני בניין
בית בוני בניין
בית בוני בניין
בית בוני בניין
בית בוני בניין פנים
בית בוני בניין פנים
שטח במ"ר רבוע: 4,500
מבנה מודרני בייזום של חברת בוני בנין ובו משכן משרדי החברה.
המבנה כולל שתי קומות חניה, קומה מסחרית וארבע קומות משרדים. סגור