בניין הרוקמים, חולון

אדריכל: דן צור, ליאור וולף
שטח במ"ר רבוע:4,000
יזם: רון לוין אחזקות וקמינר אחזקות

מבנה המשמש לתעשייה ומשרדים.
הרוקמים חולון
הרוקמים חולון
בנין הרוקמים חולון
בנין הרוקמים חולון
אדריכל: דן צור, ליאור וולף
שטח במ"ר רבוע:4,000
יזם: רון לוין אחזקות וקמינר אחזקות

מבנה המשמש לתעשייה ומשרדים. סגור