בית קלימוטק - מבנה משרדים ומסחר

אדריכל:פורת להב אדריכולות
שטח במ"ר רבוע:7,000
יזם: חברת מגוון

המבנה משלב קומת מסחר וקומות משרדים לחברות H.T.
קלימוטק
קלימוטק
קלימוטק משרדים
קלימוטק משרדים
בניין קלימוטק
בניין קלימוטק
אדריכל:פורת להב אדריכולות
שטח במ"ר רבוע:7,000
יזם: חברת מגוון

המבנה משלב קומת מסחר וקומות משרדים לחברות H.T. סגור